Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Mając na uwadze ustawę o ochronie danych osobowych zobligowani jesteśmy do zachowania bezpieczeństwa i tajności pozyskanych personeli osobowych. Każdy nasz pracownik został zapoznany w dziedzinie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Zarządcą dany osobowych jest:
Fabryka Materacy ul. Szymanowskiego 23 33-300 Nowy Sącz Nip:734-290-59-20
3. W naszym sklepie potrzebne są poniższe dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres, na który zostanie wysłane zamówienie
– numer telefonu, potrzebny do szybkiego kontaktu z klientem
– adres e-mail, potrzebny do kontaktu oraz potwierdzenia zakupu
– adres IP, aby uzyskać informacje zawarte w logach systemowych itp.
– cookies, aby dopasować serwis do potrzeb klienta i wykonać zlecenie
Adresy IP oraz informacje zawarte w logach systemowych używane są przez nas w celach technicznych i statystycznych.
Użytkownik może zgodzić się aby powyższe dane zostały w naszej historii w celu wykorzystania ich przy następnych odwiedzinach oraz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
Uzyskanie Państwa zgody pozwoli nam wykorzystać Państwa adres email, który to używany będzie wyłącznie w celach marketingowych sklepu w tym przypadki zgoda również może być wycofana w dowolnym momencie.
4. Jeśli dokonają Państwo zakupu w naszym sklepie powyższe informacje są niezbędne do zidentyfikowania Kupującego oraz dobrowolnej rejestracji w bazie klientów naszego sklepu.
5. Każdy klient ma możliwość korzystać z naszych usług w dowolnym zakresie oraz przekazywać informacje o sobie, które w dowolnym momencie może usunąć.
6. Dane klienta udostępniamy tylko i wyłącznie operatorom systemów płatniczych oraz firmom kurierskim, które to realizują płatności za zakupione w naszym sklepie przez klienta towary oraz dostarczają je do Odbiorcy.
Wszystkie współpracujące z nami firmy zobowiązały się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz do przeszkolenia w tym zakresie swoich pracowników.
Informacje przez Państwa podane mogą być przekazane odpowiednim organom władzy publicznej, jeśli nakazują tego obowiązujące przepisy prawa.
7. Zgodnie z decyzją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres biuro@fabrykamateracy.info
lub listem poleconym na adres: Fabryka Materacy ul. Szymanowskiego 23 33-300 Nowy Sącz

Materace Nowak

Droga do dobrego snu!